Författare: admin (sida 1 av 11)

Höstterminen 2022

På måndag 15/8 startar vi igång höstterminen igen!

Schemat för höstterminenÅrsmöte

Datum Söndag, 15:e Maj 2022 12:00

Plats Magnus Ladulåsgatan 32, 118 65 Stockholm

Dagordning

  1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!
  2. Mötets behöriga utlysande
  3. Val av mötesfunktionärer:a) mötesordförandeb) mötessekreterarec) två justerare tillika rösträknare
  4. Styrelsens verksamhetsberättelse
  5. Val av:a) Ordförandeb) Kassörc) Medlemsrekryteringsansvarigd) Ledamöter till styrelsene) Ledamöter i valberedningen
  6. Fastställande av föreningens uppgifter, ambitionsnivå och förslag till verksamhetsplan
  7. Ändring av stadgar
  8. Övriga frågor
  9. Mötets avslutande

Verksamhet och verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden finns tillgängliga 5:e Maj senast en vecka innan mötet på vår hemsida.

Vårterminen 2022

God fortsättning!

Måndag 10/1 startar vårterminen. Äntligen kommer vi återigen erbjuda nybörjarträning på måndagar och onsdagar 18:30 – 19:45.

För att träna hos oss behöver man vara vaccinerad.

Vi kommer kicka igång terminen ordentligt med ett Priit Mihkelsson-seminarium i slutet av januari (28/1-30/1). Mer info om detta kommer väldigt snart! Vi ses på mattan!

Yoga

BJJ Tjejpass – alla nivåer

No-gi Teknik

Vårterminen 2021

Tyvärr kommer vi inte erbjuda någon nybörjarträning denna termin heller om inte läget med pandemin förbättras och rekommendationerna från förbundet ändras.

Barnträningen startar 14/1 med pass på torsdagar 18.00-19.00

Klubben stängd igen pga pandemin

Tyvärr så stänger vi klubben igen efter nya råd från FHM och Svenska BJJ-förbundet angående inomhusidrotter.
Preliminärt gäller detta fram tills 19 november så förhoppningsvis kan vi återuppta verksamheten då.

https://www.bjjsweden.se/post/uppdaterad-information-med-anledning-av-covid-19-2

Höstterminen 2020

På måndag 17/8 startar vi igång höstterminen!

För att minska trängseln i lokalen under dessa speciella tider kommer vi tyvärr inte att erbjuda någon nybörjarträning denna termin. Förhoppningsvis gäller detta bara denna terminen och vi kan komma igång med nybörjarträningarna igen till nästa termin.

Schemat för höstterminen

Cirkelfys

Äldre inlägg