Författare: admin (Sida 1 av 12)

Sommarträning 2024 – 17/6 – 11/8

Vårterminen är sedan en tid över och på Stockholm BJJ Center har vi nu sommarträning. På sommaren har vi instruktörslett pass onsdagar kl 17:30. Men vi tränar mycket mer än så! Vanligtvis så är det sparring nästan varje vardag på klubben, oftast från kl 16:00. Våra medlemmar styr upp sommarträningen på vår facebook grupp ((1) SBJJC | Facebook).

Om du är gäst och vill hälsa på under sommarträningen så är det bäst om du kommer ner på ett instruktörslett pass eller hör av dig på vår e-post: info@bjjcenter.se

Årsmöte

Datum Söndag, 15:e Maj 2022 12:00

Plats Magnus Ladulåsgatan 32, 118 65 Stockholm

Dagordning

  1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!
  2. Mötets behöriga utlysande
  3. Val av mötesfunktionärer:a) mötesordförandeb) mötessekreterarec) två justerare tillika rösträknare
  4. Styrelsens verksamhetsberättelse
  5. Val av:a) Ordförandeb) Kassörc) Medlemsrekryteringsansvarigd) Ledamöter till styrelsene) Ledamöter i valberedningen
  6. Fastställande av föreningens uppgifter, ambitionsnivå och förslag till verksamhetsplan
  7. Ändring av stadgar
  8. Övriga frågor
  9. Mötets avslutande

Verksamhet och verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden finns tillgängliga 5:e Maj senast en vecka innan mötet på vår hemsida.

Vårterminen 2022

God fortsättning!

Måndag 10/1 startar vårterminen. Äntligen kommer vi återigen erbjuda nybörjarträning på måndagar och onsdagar 18:30 – 19:45.

För att träna hos oss behöver man vara vaccinerad.

Vi kommer kicka igång terminen ordentligt med ett Priit Mihkelsson-seminarium i slutet av januari (28/1-30/1). Mer info om detta kommer väldigt snart! Vi ses på mattan!

« Äldre inlägg